CAMIN BATRANI BIO CASANOVA

Raport de activitate pentru anul 2021

Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice BIO CASANOVA acordă servicii de ingrijire persoanelor vârstnice. Sediul asociatiei se află în jud. Valcea, mu. Rm Valcea str. Posada nr 52 B.

Serviciile de îngrijire socio-medicale sunt servicii sociale specializate - servicii de găzduire, supraveghere, asistare, îngrijire, recuperare, suport - care asigură mijloacele umane, materiale şi financiare necesare implementării politicilor şi strategiilor privind protecţia persoanelor vărstnice. Asocatia este acreditată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din ianuarie 2016. Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice ,,Bio Casanova” dispune de o structură de personal în concordanţă cu misiunea lui, cu nevoile beneficiarilor, cu politica sa bugetară şi cu normele legale în vigoare. Personalul căminului asigură desfăşurarea efectivă şi eficientă a activităţilor procesului de furnizare a serviciilor (asistenţa asigurată beneficiarilor, administrarea resurselor, organizare şi comunicare, managementul curent al unităţii, managementul urgenţelor). Tot personalul î-şi dă concursul pentru a deservi beneficiarii centrului, indiferent de natura problemelor ridicate zi de zi. Permanent sunt supravegheaţi de îngrijitori. Asistenta medicală este la dispoziţia beneficiarilor, cu normă întreagă, săptămînal sunt controlaţi de medic, şi tot săptămînal le vizitează şi asistentul social al asociatie. Centrul rezidential functioneaza urmare obţinerii licenţei de servicii sociale. Consiliul director ţine şedinţe lunare regulate sau extraordinare dacă este nevoie, şi îşi dă tot concursul pentru cea mai bună funcţionare a centrului.

Motto: Centrului Rezidențial Bio Casanova este :

“Să dăm ani vieții și viață anilor.” Ana Aslan

Centru de îngrijire cu cazare asigură o viață decentă vârstnicilor care au nevoie de îngrijire specială și supraveghere permanentă. Căminul dispune de camere cu câte 1, 2 si 3 paturi fiecare având grupul sanitar propriu și televizor. Se asigură zilnic trei mese și gustarea de după masă, condiții și ajutor în menținerea igienei personale, asistență medicală. Rezidenții beneficiază de activități de socializare și recreere precum: vizionare TV, proiectare filme, lectură sau cărți din bibliotecă, jocuri de șah, rummy, sărbătorirea zilelor de naștere și principalelor sărbători religioase și nu în ultimul rând se asigură practicarea vieții spirituale în capela proprie.

Asigurăm servicii prestate de un personal calificat

servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, transfer și mobilizare, comunicare.

servicii de suport: ajutor în activități de menaj (igienizarea camerelor şi hainelor), asigurarea zilnică a celor trei mese principale pe zi si gustărilor, acompaniere, activităţi pentru timpul liber, exercitarea confesiunii

servicii de reabilitare şi adaptarea ambientului: mici amenajări, reparaţii

servicii de recuperare şi reabilitare: terapie ocupaţională, grădinărit, ora de sport şi masaj terapeutic.

Rolul nostru este îmbunătățirea calităţii vieţii beneficiarilor, asigurarea unei vieţi demne şi a unei bătrâneţi liniştite, sprijinirea socializării/resocializării, îngrijirea medicală adecvată, servicii oferite diferenţiate pentru fiecare beneficiar aparte, realizând astfel prevenirea marginalizării şi izolării sociale.

Săptămânal sunt organizate activităţi ca lucru manual, masaj terapeutic precum şi oră de sport pentru vârstnici in functie de posibilitatile sale.

Au fost sărbătorite toate evenimentele mai importante cum ar fi: 8 Martie ziua Internaționala a Femeii, unde au fost felicitate cu flori doamnele, sărbătoarea Paștelui , 15 august de Sfânta Maria au fost felicitate persoanele cu nume de Maria. O mare importanta are în viața noastră ziua de 1 octombrie Ziua Internaționala a Persoanelor Vârstnice, eveniment sărbătorit intr-o ambianta plăcută. De 1 noiembrie ne-am amintit de cei plecați dintre noi, iar de 6 decembrie ne-a vizitat iar Moș Nicolae.

De sărbătoarea Crăciunului atmosfera a fost asigurată de colindători care erau copii din școlile orașului. Anul nou a fost primit cu bucurie.

O mare activitate în 2021 a fost și renovarea căminului. S-au zugrăvit camerele și toate încăperile.